Våra kunder

Vi har många kunder i vitt skilda branscher, de verkar inom såväl sport och fritid som fordonsindustrin och resebranschen. Men även lösningarna varierar stort. För vissa kunder levererar vi affärs- och produktionskritiska lösningar, andra kunder hjälper vi med inköp, leverans och support av både hård- och mjukvara.