Empir Group AB

Frontwalker Göteborg ingår sedan mars 2017 som helägt dotterbolag i den publika IT-gruppen Empir Group AB.

Empir Groups erbjudande och leveranser sker från ett antal nischade dotterbolag. Idag arbetar drygt 150 personer inom Empir Group med representation i städerna Sundsvall, Uppsala, Stockholm, Jönköping, Malmö, Göteborg och Uddevalla.

Mer info: www.empirgroup.se