Systemutveckling

Systemutveckling är vår mjukvaruavdelning som består av drygt 35 personer placerade i Uddevalla och Göteborg. I vissa projekt jobbar vi enskilt medan vi i andra projekt jobbar som hela team och då huserar vi oftast inhouse. Tack vare detta arbetssätt har vi överlappande kompetenser och resurser som hjälper oss att hålla deadlines, klara budget samtidigt som vi håller hög kvalitet i alla våra åtaganden. 

Inom Systemutveckling finns kompetens inom verksamhetsanalys, krav, systemutveckling och test.