Verksamheterna inom Frontwalker Göteborg AB och Capo AB har sedan en tid tillbaka slagits samman. Vi arbetar med samma teknik, sitter i samma lokaler i Göteborg och har gemensam ledning. Utveckling och support hanteras gemensamt av personal inom Frontwalker Göteborg och Capo.

Frontwalker Göteborg har avyttrat sin verksamhet i Uddevalla, och finns numera i Göteborg och Jönköping. Både Capo och Frontwalker är 100% ägda dotterbolag i samma koncern (Empir Group AB) så att lägga samman verksamheterna känns helt naturligt.

Vi arbetar nu under namnet Capo.

Läs mer på capo.se

Capo och Frontwalker Göteborg AB
Kronhusgatan 7
SE-411 05 GÖTEBORG
Telefon växel: 031 - 14 14 40

Kontaktperson vid frågor:
Jonas Larsson
+46 (0)708 - 44 38 33
jonas.larsson@empirgroup.se